Favicon of dpicenter.edu.vn WWW.DPICENTER.EDU.VN

Go to www.dpicenter.edu.vn

About Dpicenter.edu.vn

When we look at the data, dpicenter.edu.vn has 1,456,457 rank in the world wide web. This website has Google PageRank - out of 10 maximum. dpicenter.edu.vn celebrates its -th birthday. This website hosted on Nguyên, Vietnam to the world. This domain registered by - for - on 07-18-2018. And assigned to 112.213.89.119. Further informations is provided bellow.

General Info

DpiCENTER – Đào tạo Thiết kế Đồ Họa Ứng dụng • Design • Portfolio

Trường dpi đào tạo thiết kế đồ họa. Chương trình học:Thiết kế đồ họa, Thiết kế website, Phần mềm đồ họa, Ý tưởng sáng tạo, Xây dựng portfolio. Tuyển sinh khóa mới mỗi 3 tháng. Đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam là những nhà thiết kế và sáng tạo chuyên nghiệp, sẽ tận tình hướng dẫn bạn tạo dựng một portfolio mạnh. Phòng máy trang bị hiện hiện đại phục v...

  Updated at 1 years ago

Website Lookup dpicenter.edu.vn

Screenshot of www.dpicenter.edu.vn
IP Address: 112.213.89.119
Country: Vietnam (VN)
Alexarank: #1456457
GaID: UA-61566793-1

Domain Lookup for dpicenter.edu.vn

Dpicenter.edu.vn 0 years old and has edu.vn extension.

Domain Age - years old
TLD (Top Level Domain) edu.vn
SLD (Second Level Domain) dpicenter
SLD Length 9

Whois Lookup for dpicenter.edu.vn

Dpicenter.edu.vn registered by - for - on -. - renewed on - until -.

Important Dates
Registered On unavailable
Exprires On unavailable
Updated On unavailable

Location Lookup for dpicenter.edu.vn

Dpicenter.edu.vn serves on Nguyên, Vietnam and establish connection to the internet via SUPERDATA Internet Service Provider (ISP)

Latitude 9.8478 Longitude 106.3456
City Nguyên Country Vietnam
Country Code VN Region Tra Vinh
Region Code 67 Postal Code -
ISP SUPERDATA Timezone Asia/Phnom_Penh

DNS Lookup for dpicenter.edu.vn

A record assigned to 112.213.89.119.

Host Type TTL Class Other
dpicenter.edu.vn. MX 14399 IN 0 mail.dpicenter.edu.vn.
dpicenter.edu.vn. SOA 86399 IN ns100.vdc2.vn. web.vdc2.com. 2016032103 86400 7200 3600000 86400
dpicenter.edu.vn. NS 86399 IN ns99.vdc2.vn.
dpicenter.edu.vn. NS 86399 IN ns100.vdc2.vn.
dpicenter.edu.vn. TXT 14399 IN "v=spf1 +a +mx +ip4:123.30.109.9 ?all"
dpicenter.edu.vn. A 14399 IN 112.213.89.119

Mistakes

Show All

Comments

Top